KOUČING

INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

  • Jedná se o techniku práce, při níž zaznamenáte rychlý pokrok při řešení svého problému a naučíte se maximálně využívat svůj osobnostní potenciál. 
  • Snadněji dosáhnete vytýčených cílů, a to vše v souladu s Vaším osobnostním založením.
  • Začnete si mnohem intenzivněji uvědomovat sebe sama, Vaše brzdy, ale zejména Vaše rozvojové možnosti.
  • Porozumíte svým silným a slabším stránkám, jak v pracovním, tak i osobním životě.
  • Zlepšíte svoje rozhodování v náročných životních situacích, naleznete vnitřní harmonii díky odstranění zbytečné zátěže.
  • Strávíte čas s koučem, který Vám bude stoprocentně naslouchat, věnovat Vám plnou pozornost a aktivně Vás provázet řešenou situací.
  • Koučování je zajímavá technika práce, která není založená na poskytování rad psychologem (koučem). Ten vede koučovaného tak, aby nalezené řešení vycházelo z klienta a bylo tedy JEHO VLASTNÍ. Pro takovou tvůrčí práci je velmi důležitá oboustranná spolupráce, příznivá atmosféra a důvěra v kouče.
  • Koučovaný v zásadě může přijít s jakýmkoli námětem, mezi časté oblasti však patří tyto:

Změna v přemýšlení a náhledu na běžné (i mimořádné) situace

Zlepšení výkonnosti a rozhodování

Přeučení stereotypního a nefunkčního chování v práci i v osobním životě

Zdravá komunikace v partnerských i zaměstnaneckých vztazích

Řešení konfliktů v rodině i na pracovišti

Zvládání stresu, nadlimitního tlaku a syndromu vyhoření

Zvládání manažerských kompetencí