PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ

PROFESIONÁLNÍ PSYCHOLOGICKÉ SLUŽBY


Běžné sezení probíhá 50 minut 

Konzultaci lze poskytnout i on-line formou


Poradenství Vám poskytne první pomoc a pomůže nalézt řešení v emočně vypjatých životních situacích

 • Řešení náročných situací a osobních krizí
 • Zvládání (po)rozchodových či (po)rozvodových stavů
 • Problematické a konfliktní partnerské vztahy
 • Neuspokojivá komunikace s partnerem i dětmi
 • Opakování chybných návyků ve vztazích
 • Párová terapie
 • Zpracování nevyřešených životních situací
 • Práce s vlastní nespokojeností či nízkým sebevědomím
 • Práce s úzkostnými stavy
 • Zvládání psychosomatických obtíží
 • Zvládání pracovního stresu a syndromu vyhoření
 • Zlepšení plánování a organizace času

                                                               Romana    Zbořilová