PRO MANAŽERY

Návrh i rozsah vzdělávací aktivity vytváříme vždy po důkladné analýze potřeb, ve spolupráci s klientem a s ohledem na cílovou skupinu. Na míru Vám připravím i ty kurzy, které nenajdete v níže uvedeném výčtu.  

VZDĚLÁVACÍ MODULY:

 • Komplex manažerských dovedností
 • Zákonitosti úspěšného leadershipu
 • Vedení a řízení zaměstnanců na dálku
 • Umění motivace pracovníků
 • Vedení manažerských rozhovorů
 • Řízení výkonu
 • Delegování úkolů
 • Zpětná vazba - jedinečný nástroj vedení lidí
 • Koučování - rozvojová manažerská technika
 • Efektivní vedení porad
 • Budování prosperujícího týmu
 • Týmová spolupráce
 • Typologie pracovníků a strategie zvládání odlišností
 • Řešení konfliktů na pracovišti
 • Mediace jako nástroj ke zvládání sporů
 • Rozdíly ve vedení mužů a žen
 • Age management - řízení lidí různých generací
 • Využití emoční inteligence při vedení lidí
 • Profesionální manažerská komunikace
 • Asertivní komunikace (nejen) při vedení pracovníků
 • Kreativní řešení pracovních problémů
 • Interní i externí vyjednávání
 • Pohotová argumentace při jednání
 • Efektivní řízení změn
 • Jak brilantně a zajímavě prezentovat
 • Zvládání náročných posluchačů při prezentaci
 • Písemná komunikace
 • Řízení času svého i svých pracovníků
 • Zvládání stresu ve vypjatých obdobích