PRO OBCHODNÍKY

Návrh i rozsah vzdělávací aktivity vytváříme vždy po důkladné analýze potřeb, ve spolupráci s klientem a s ohledem na cílovou skupinu. Na míru Vám připravím i ty kurzy, které nenajdete v níže uvedeném výčtu.           

VZDĚLÁVACÍ MODULY:

 • Komplexní obchodní dovednosti
 • Ovlivňování pomocí účinného vyjednávání
 • Zvládání nátlaku protistrany
 • Pohotová a přesvědčivá argumentace
 • Budování značky
 • Prezentace produktu či služby
 • Prezentace sebe, firmy či služby na konferencích a výstavních akcích
 • Zvládání dotazů publika při prezentacích
 • Ovlivňování typologicky odlišných zákazníků
 • Sebeprosazení a asertivní komunikace při obchodní činnosti
 • Řízení času pro obchodníky
 • Důsledky prokrastinace a možnosti jejího zvládání
 • Stres management a zvládání zátěže
 • Rozvoj analytického i kreativního myšlení
 • Emoční inteligence - každodenní pomocník obchodníka
 • Techniky práce při reklamacích a stížnostech
 • Vymáhání pohledávek
 • Písemná komunikace
 • Komunikace dle principů transakční analýzy
 • Metaprogramy a techniky NLP (neurolingvistického programování) v praxi