PRO PERSONALISTY

Návrh i rozsah vzdělávací aktivity vytváříme vždy po důkladné analýze potřeb, ve spolupráci s klientem a s ohledem na cílovou skupinu. Na míru Vám připravím i ty kurzy, které nenajdete v níže uvedeném výčtu.       

VZDĚLÁVACÍ MODULY:

 • Vedení výběrových rozhovorů pomocí cíleného dotazování
 • Psychologické a diagnostické metody, interpretace závěrů výběrového řízení (osobnostní dotazníky, výkonové, motivační a jiné testy)
 • Vedení běžných i nestandardních rozhovorů se zaměstnanci
 • Hodnocení pracovníků
 • Prezentační dovednosti
 • Vedení porad pomocí moderních metod
 • Facilitace různých typů workshopů
 • Zvládání typologických zvláštností pracovníků firmy
 • Vedení propouštěcích rozhovorů
 • Plánování a řízení času
 • Zdravá interní komunikace na všech firemních úrovních
 • Sebeprosazení pomocí asertivní komunikace
 • Řešení konfliktních situací pracovníků na různých pozicích
 • Mediace konfliktů v praxi
 • Kreativní myšlení při řešení nestandardních situací
 • Zvládání stresové zátěže a regenerace
 • Bdělá hlava, zdravá záda (protistresové a posilovací techniky)
 • Využití prvků emoční inteligence v praxi

Dále můžeme nabídnout:

 • Účast na výběrových řízeních - vedení výběrového interview
 • Psychodiagnostické služby - testování pracovníků, včetně vypracování osobnostního profilu
 • Assessment Centra nebo Diagnostic Centra - komplexní výběrové řízení