PRO VŠECHNY

Návrh i rozsah vzdělávací aktivity vytváříme vždy po důkladné analýze potřeb, ve spolupráci s klientem a s ohledem na cílovou skupinu. Kurzy Vám připravíme na míru, i ty, které nenajdete v níže uvedeném výčtu. 

VZDĚLÁVACÍ MODULY:

 • Komunikace (interní, telefonická, manažerská)
 • Asertivní komunikace
 • Obchodní dovednosti
 • Interní a externí vyjednávání
 • Soutěž nebo spolupráce
 • Řízení výkonu
 • Manažerské nástroje a motivace pracovníků
 • Koučování a zpětná vazba
 • Specifika vedení mužských a ženských týmů
 • Týmová spolupráce
 • Řešení konfliktů a mediace
 • Time management
 • Zvládání stresu a syndromu vyhoření
 • Prezentační dovednosti
 • Vymáhání pohledávek
 • Retence
 • Řízení změny
 • Projektový management
 • Rétorika
 • Písemná komunikace
 • Emoční inteligence
 • Neurolingvistické programování (NLP)
 • Práce s metaprogramy
 • Zvyšování osobní efektivity pomocí práce v hladině alfa
 • Kreativní řešení problému
 • Transakční analýza

                                                              Některé kurzy je možné realizovat i v on-line podobě